خط زمانی شرکت پیک پک


شروع فعالیت شرکت
۱۳۸۱

شروع فعالیت شرکت

ایده cash on delivery برای اولین بار از طریق شرکت ما در ایران پیاده سازی شد.

خرید اینترنتی در کل استان ها امکان پذیر شد!
۱۳۸۲

خرید اینترنتی در کل استان ها امکان پذیر شد!

درگاه پرداخت اینترنتی
۱۳۸۵

درگاه پرداخت اینترنتی

قابلیت پرداخت اینترنتی به پرداخت اضافه شد.

اولین انبارلجستیک در ایران ، در اصفهان تاسیس شد.
۱۳۸۹

اولین انبارلجستیک در ایران ، در اصفهان تاسیس شد.

2 انبارلجستیک دیگر در تهران راه اندازی شد.
۱۳۹۰

2 انبارلجستیک دیگر در تهران راه اندازی شد.

ایجاد سرویس فروشگاهان
۱۳۹۱

ایجاد سرویس فروشگاهان

پلتفرمی مانند Shopify که هر فرد می تواند برای خود فروشگاه اینترنتی داشته باشد.

درگاه پرداخت ارزی (Pay Pal) به سرویس پرداخت اضافه شد.
۱۳۹۲

درگاه پرداخت ارزی (Pay Pal) به سرویس پرداخت اضافه شد.

۴,۰۰۰,۰۰۰ خرید موفق را رکورد زدیم
۱۳۹۳

۴,۰۰۰,۰۰۰ خرید موفق را رکورد زدیم

۱۰۰,۰۰۰ قلم کالا را رد کرده ایم!
۱۳۹۴

۱۰۰,۰۰۰ قلم کالا را رد کرده ایم!

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید