تیم لجستیک پرداخت

تیمی که به لجستیک پیک پک روح بخشیدند...!


اگر مشتاق کار گروهی هستید٬ به تخصص‌تان علاقه‌ دارید و می خواهید خود را با چالش های جدید روبرو کنید تا پیشرفت کنید

در پرداخت جایگاهی برای شما وجود دارد

مشاهده فرصت های شغلی

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید