• رمز موفقیت در تجارت الکترونیک

    نکته اول :فرصت را غنیمت شمرید! نکته دوم : به اهداف خاص فکر کنید . نکته سوم : برنامه ریزی تجاری قوی نکته چهارم : نرم افزار تجارت الکترونیک تاجر پسند نکته پنجم : یک فروشگاه اینترنتی متفاوت ایجاد کنید . نکته ششم: فروشندگان فعال خود را قوی سازید نکته هفتم: نگذارید که مشتریانتان شما را فراموش کنند نکته هشتم : اجرای عملیات پشتیبانی قوی نکته نهم : سریعتر و بهتر یاد بگیرید.

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید